Taalpunt Steenwijkerland is er voor jou!
 

  • Goed Nederlands leren?
  • Beter met de computer, tablet of smartphone omgaan?
  • Of hulp bij het rekenen?

Links

Op deze pagina staan interessante links naar websites die o.a. te maken hebben met hulp bij taal, rekenen en digitale vaardigheden. Maar ook websites van organisaties waar het Taalpunt mee samenwerkt.

Taalondersteuning:

www.taalvoorhetleven.nl/taalvrijwilliger/ondersteuning/vrijwilligers-net

netnieuws.nl

oefenen.nl

hetbegintmettaal.nl

 

Organisaties waar mee wordt samengewerkt:

Steenwijkerland.nl  (Gemeente Steenwijkerland)

Vluchtelingenwerk.nl/oostnederland/vluchtelingenwerk-steenwijkerland

Bibliotheekkopvanoverijssel.nl   (Bibliotheek in Steenwijk)

Drenthecollege.nl   (Drenthe College voor de inburgeringscursus)

Landstede.nl   (ROC Landstede,  taalgroep in Kringloop Tuk  en Vollenhove)

Deltion.nl  (ROC Deltion  taalgroep in W.A. school en Kringloop Tuk)

sociaalwerkdekop.nl (welzijnsorganisatie Sociaal Werk de Kop)

IGSD-SW.nl  (Inter Gemeentelijke Sociale Dienst in Steenwijk en Westerveld)

Noordwestgroep.nl    (organisatie voor maatschappelijk werk in Steenwijkerland)

Seniorweb.nl  (comoutercursussen)

Vuso.info (Volksuniversiteit Meppel/Steenwijkerland/Westerveld)

Contact

Bel 06-30716592  (taal)

Bel 06-51542234
(digitale vaardigheden of rekenen)

Contact

info@
taalpuntsteenwijkerland.nl

Spreekuur

Bibliotheek,  Meppelerweg 47a Steenwijk

Maandag 13.00-15.00 uur
donderdag 18.30-20.00 uur

De Burght,  Godfried van Rhenenlaan 2,  8325 EX Vollenhove

Vanaf 3 oktober 2019:
donderdag 10.00-12.00 uur

Spreekuur

Bibliotheek,  Meppelerweg 47a Steenwijk. Op afspraak!!

Maandag 13.00-15.00 uur
donderdag 18.30-20.00 uur

De Burght,  Godfried van Rhenenlaan 2,  8325 EX Vollenhove

Vanaf  vrijdag 4 september 2020
10.00-12.00 uur

Contact

Bel 06-30716592  (taal)

Bel 06-51542234
(digitale vaardigheden of rekenen)

info@taalpuntsteenwijkerland.nl

Colofon

Deze website is gefinancierd door de overheid en tot stand gekomen in samenwerking met lokale en landelijke partners. Veel content mag gereproduceerd en gekopieerd worden. Als u dit wilt doen, stellen wij het op prijs wanneer u een kort verzoek indient via info@taalpuntsteenwijkerland.nl. Dan kunnen wij namelijk controleren dat geen rechthebbende tekort wordt gedaan.

September 2019 © Taalpunt Steenwijkerland

Translate »